TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Talllinna Toomkooli õpilaste saavutused:
 • 2015 - XI koht ühiskonnaõpetuse meistrivõistlustel põhikooli arvestuses vabariigi tasemel; õpil. Norman Karits (3.p); õp. Heiki Haljasorg
 • 2018 - Raadio 7 mälumäng meeskondlik I-II koht vabariigi tasemel; õpilased: Justus Janke, Ralf Reno Roots, Kristjan Simon Hannus ja Martin Minin (kõik 2.p); õp. Heiki Haljasorg
 • 2019 -"Luuleprõmm" I koht vabariigi tasemel; õpil. Mari Ann Marran (6.t); õp. Kristiina Hermann
 • 2019 - Kängkuru matemaatika võistlusel VIII koht vabariigis; õpil. Toomas Teras (2.p); õp. Tähti Siinmaa   
 • 2019 - Kängkuru matemaatika võistlusel I koht vabariigis; Emil Joosep Toodo (2.p); õp Tähti Siinmaa
 • 2019 - Ühiskonnaõpetuse olümpiaadil Tallinna piirkonna I koht; Mari Ann Marran (6.t); õp Heiki Haljasorg
 • 2020 - Vabariigi Presidendi raamatupreemia ajaloo uurimistööde vabariiklikul konkursil; Karl Otto Burghardt (8.p); õp Heiki Haljasorg
 • 2020 - Tallinna koolide neljandate klasside ettelugemisvõistlusel III koht; Miia Saar (4.t); õp. Mai-Liis Mäeväli
 • 2021 - Tallinna koolide võistlusel "Kirjandusmäng 2021" meeskondlik III koht; 4.p meeskond; õp. Tähti Siinmaa
 • 2021 - Riigivanem August Rei üle-eestilisel esseekonkurssil III-VI koha jagamine; Laura Haljasorg (4.t); õp Heiki Haljasorg
 • 2021 - Tallinna koolide neljandate klasside õpilastega ettelugemises II koht; Leona Tuvikene (4.t); õp Marget Kulo
 • 2022 - Ajaloo olümpiaadi Tallinna piirkonna VI koht; Hele-Riin Raun (8.t); õp Heiki Haljasorg
Tallinna Toomkooli õpetajate tunnustamised:
 • 2017 - direktor Egle Viilma valiti Tallinna aasta haridusjuhiks
 • 2018 - direktor Egle Viilma sai katoliku kiriku piiskopi, msgr Philippe Jourdani tänukirja
 • 2019 - direktor Egle Viilma, õppealajuhataja Heiki Haljasorg ja õpetaja Reet Klettenberg said haridusministri tänukirja
 • 2019 - direktor Egle Viilma sai EELK Teeneteristi III järgu
Tallinna Toomkooli aasta õpetajad:
 • 2020. aasta õpetaja - õp. Reet Klettenberg, 2020. aasta toetav kolleeg - õp. Egle Viilma
 • 2020. aasta lemmikõpetaja algkoolis - õp. Kristin Oidsalu, 2020. aasta lemmikõpetaja põhikoolis - õp. Ahti Saares
 • 2021. aasta õpetaja - õp. Heiki Haljasorg, 2021. aasta toetav kolleeg - õp. Vilja Kutsar
 • 2021. aasta lemmikõpetaja algkoolis - õp. Lauri Koogas, 2021. aasta lemmikõpetaja põhikoolis - õp. Lee Raide