TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Kool esitas II kooliastme koolitusloa taotluse

Tallinna Toomkoolil on olemas kehtiv koolitusluba õppetöö läbiviimiseks I kooliastmes. Kuna uuest õppeaastast avatakse ka 4. klass, tuleb selleks taotleda uus koolitusluba.
Koolitusloa ettevalmistamise protsess on kestnud mitmeid kuid. Juhtkond ja õpetajad on osalenud kooli õppekava koostamises ja avaldanud arvamust kooli arengukava uue sõnastuse osas. Tallinna Toomkooli SA nõukogu on heaks kiitnud põhikirja uue redaktsiooni ning Terviseamet ja Päästeamet on andnud kooliruumidele oma hinnangu. Lapsevanemad valisid küsitusele vastates välja kooli B-võõrkeele.  Kõige rohkem toetati B-võõrkeelena vene keelt ja teiseks jäi prantsuse keel. Nende kahe keele õppimise vahel saavad 6. klassi õpilased hiljem valida. 
Koolitusloa taotlus koos lisadokumentidega esitati Haridus- ja Teadusministeeriumile täna, 31. märtsil. Ministeerium saadab õppekavad ekspertiisi ning annab seejärel esmase tagasiside. Kui kõik dokumendid vastavad esitatud nõuetele, väljastatakse koolile koolitusluba. Pärast seda on Tallinna Toomkoolis võimalik õppetööd läbi viia 1.-6. klassini ehk põhikooli I ja II kooliastmes.

Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: